ЗЕМЯ 681

Видеа с полезна
и непреходна информация.

Фундаментални знания.

ЦИ МЕН ДУН ЦЗЯ

За Ци Мен Дун Цзя и неговите невероятни възможности във всяка област на живота.

Видеата са от серията 365 дни предизвикателство във Фейскбук.

Когато ти е нужен различен поглед.
Когато искаш да видиш отвъд видимите неща.
Когато трябва да вземеш сложно и трудно решение.

Когато не знаеш как да излезеш от дадена ситуация.
Когато си на кръстопът или в сложен финансов или емоционален лабиринт.