Фундаментални знания.

ФЪН ШУЙ какво е това?

В следващата поредица има кратки обяснение за възможностите на Фън Шуй и неговото влияние върху дома и човека.
Видеата са от серията 365 дни предизвикателство във Фейскбук.

ОСЕМТТЕ СЕКТОРА НА ДОМА

В следващата поредица има обяснение за всеки от секторите на дома или офиса.
Видеата са от серията 365 дни предизвикателство във Фейскбук

СЕКТОРИТЕ СА ОСЕМ

Сектор “ПОКРОВИТЕЛИ и пътествия”, чака своето видео време.

АКО си от нетърпеливите,

които искат веднага отговори,
поръчай консултация тук:

АКО си от търпеливите,

които търсят качествени, дълбоки и трайни промени се включи в обучение тук: