Фундаментални знания.

ЦИФРИТЕ от 1 до 9

В следващата поредица има обяснение за качествата на всяка от

от деветте основни цифри. Как те се прояват в нас и как се проявяват в социума.

Видеата са от серията 365 дни предизвикателство във Фейскбук.

Идваш на този свят и живееш този живот единствено с цел да опознаеш себе си!

Цялото познание се състои в разпределението на цифрите от 1 до 9 в твоята цифрологична карта, изчислена чрез рождената ти дата.

Ти си такава жива вселена, пълна с музика и математика…

А знаеш ли да работиш с този прекрасен инструмент?

АКО си от нетърпеливите,

които искат веднага отговори,
поръчай консултация тук:

АКО си от търпеливите,

които търсят качествени, дълбоки и трайни промени се включи в обучение тук: