12 ИНДИКАТОРА на КЪСМЕТА

В следващата поредица има обяснение за качествата на всеки от
12 Индикатора на Успеха и Хитрини за Ползването им в Ежедневието.

Видеата са от серията 365 дни предизвикателство във Фейскбук.

КАЛЕНДАР на Успеха

Този Календар е създаден на основата на повече от 4000 години натрупан човешки опит. Източни календарни системи, математически изчисления и 12 години лични наблюдения и анализи върху така наречения календар Тонг Шу.

На бял свят се роди в този вид през вече далечната зима на 2013 година.

В календара е систематизирана информация, свързана с циклите на времето, повторяемост на събития, предсказатели практики, прогнози, медицински анализи, човешки взаимоотношения, бизнес приложение, селско стопанско приложение и още много други житейски области.

Тази информация е била съхраняване и пазена от хора с образование и специализирана подготовка и в древността рядко и трудно е била достояние на мнозина.

Моята цел беше да създам практичен наръчник, помагало в ежедневния ни живот, и той да бъде на разположение на динамично мислещия западен ум. Както и Календарът да може да дава ясна, сбита и нагледна информация за „КАЧЕСТВОТО“ на времето.

„Ден година храни“, както казваме ние българите.

Календарът се ползва за избор на правилен момент за стартиране на дадено събитие, с което допълнително да си помогнем за постигане на целите си.

Календар се персонализира за всеки човек, на основата на рождената дата и съдържа конкретна лична информация за ЦЯЛ ЖИВОТ!

АКО все още нямаш ЛИЧЕН КАЛЕНДАР ?!?