Изкуството
да бъдеш

ПОБЕДИТЕЛ!

Изкуството
да бъдеш

ПОБЕДИТЕЛ!

Най-скритото и пазено

изкуство на Изтока!

Изкуство създало империи, разрушило империи и днес създаващо бизнес империи!

208 година от новата ера….

Китай е разцепен на три големи царства, които постоянно воюват помежду си…

Живота на милиони хора е унищожен….и тогава идва на помощ великият майстор Джу Гу Лян, който със знанията си по “Ци Мен Дун Цзя” обеднява Китай.

Официален трейлър на филма “Битката при червените скали”

ВОЙНА

Днес знанията от тази част на Ци Мен Дун Цзя се използват за разработване на нови пазари, отвоюване на клиенти, привличане на пари и разширяване на търговските зони на влияние.

ВОЙНА

Днес знанията от тази част на Ци Мен Дун Цзя се използват за разработване на нови пазари, отвоюване на клиенти, привличане на пари и разширяване на търговските зони на влияние.

СТРАТЕГИЯ

 

Днес знанията от тази част на Ци Мен Дун Цзя се използват за анализиране на ходовете на времето и ходовете противника.

За предвиждане на най-точният бъдещ вариант на събитията за да бъдеш подготвен за тях.

СТРАТЕГИЯ

Днес знанията от тази част на Ци Мен Дун Цзя се използват за анализиране на ходовете на времето и ходовете противника.

За предвиждане на най-точният бъдещ вариант на събитията за да бъдеш подготвен за тях.

ТАКТИКА

Днес знанията от тази част на Ци Мен Дун Цзя се използват за активиране на енергийните потоци на дома и офиса.

За привлиане на нови възможности, пари, любов, партньори, успехи, победи и още …и още….и още.

ТАКТИКА

Днес знанията от тази част на Ци Мен Дун Цзя се използват за активиране на енергийните потоци на дома и офиса.

За привлиане на нови възможности, пари, любов, партньори, успехи, победи и още …и още….и още.

Няма област от живота, в която да няма приложение изкуството на
“Ци Мен Дун Цзя”

Какви са вълшебните съставки на това древно и толкова актуално днес изкуство?

мистика

Познаване на явленията

Това е точното познаване на циклите на времето и проявлението му в пространството. Точното определяне на моментите на реализация в пространството на определени енергии.

МАтематика

Натрупан огромен опит

Систематизирани и обединени познания на хиляди майстори от древността до днес на наблюдаваните влияния на планетите и на много други видими и невидим енергии върху живота.

СИНТЕЗ

Обединена наука и интуиция

В Ци Мен са съхранени методики за магически систез между научен и интуитивен подход към явленията на живота.

Тайната съставка

Личността на консултанта

Нужно е задълбочено познание, огромен опит, точен и отговорен анализ и съпричастност към съдбата на клиента.