ЗЕМЯ 681

ФЪН ШУЙ за дома

88.00 лв.

Налично за предварителни продажби

Налично за предварителни продажби

Налично за предварителни продажби

Систематизирани знания на хиляди години.

28 години практичен опит на автора.

Хиляди консултации, стотици проекти, обучения и семинари.

Всичко това предстевено по достъпен и разбираем начин, с възможност за приктично приложение.

Код: 188-681-08

Заглавие

Go to Top