ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта.
Фирма „ЗЕМЯ 681“ ЕООД, цени посетителите на сайта и клиентите си и осъзнава важността на поверителността, сигурността и защитата на данните им и затова представяме настоящата Политика на поверителност.
1.Обща информация
Целта на настоящата политика за поверителност е да Ви предостави информация относно обработването на лични данни при използване на нашият уебсайт и свързаните с него услуги.
2.Терминология.


2.1. Уебсайт – платформата earth681.com.

2.2. Потребител – всеки потребител, който използва посочения Уебсайт.
2.3. Съдържание – цялостното съдържание на Уебсайта.
2.4. Бисквитки (Cookies) – метод, чрез който се съхранява информация локално в браузъра на Потребителя. Представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация.


2.5. Собственик на Уебсайта и Администратор на лични данни е „ЗЕМЯ 681“ ЕООД; ЕИК 203 281 711, адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. Лагера, бл. 34, ет. 1, ап. 5, МОЛ : Миглена Горанова, е-майл: contacts@earth681.com

3. Обработване на лични данни.
Лични данни съгласно значението на основание на чл. 6, ал.1 от Общия регламент на ЕС 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с идентифицирани физически лица, която може да бъде: имена, адрес, имейл адрес, телефон и др.
4. Права и задължения на earth681.com
4.1. Еarth681.com се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за защита на личните данни.
4.2. Еarth681.com се задължава да обработва и съхранява предоставените лични данни на потребителите, законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уебсайта.
4.3. Съдържанието на Уебсайта е предмет на авторски права. Всяко използване на Съдържанието, което не е в разрез с Общите условия за ползване на Уебсайта, е изрично забранено, без писменото разрешение на „ЗЕМЯ 681“ ЕООД в лицето на Миглена Горанова.
4.4. Еarth681.com си запазва правото да променя по всяко време структурата, съдържанието, дизайна или функциите на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него, без предварително известие.


4.5. Еarth681.com се задължава да не събира, обработва или съхранява лични данни като расов произход, политически, етнически, религиозни или философски убеждения или членуването в такива организации, както и генетични, биометрични данни, данни за здравословното състояние.

4.6. Еarth681.com се задължава да не разпространява личната информация на Потребителя на трети лица, без изричното съгласие на Потребителя, освен в следните конкретни случаи:
– съдебно разпореждане или призовка;
– разследване на жалби за извършени злоупотреби;
– некоректно поведение на Потребителя в Уебсайта или извършването на злонамерени действия.
4.7. Еarth681.com си запазва правото да прекрати достъпа на който и да е потребител, при нарушение в Уебсайта или злонамерено поведение.
4.8. „ЗЕМЯ 681“ ЕООД не носи отговорност за резултатите от ползваната от Потребителя информация, получена с негово посредничество, най-вече за последиците от решенията, взети на тяхно основание.
4.9. „ЗЕМЯ 681“ ЕООД не носи никаква отговорност, в това число наказателна, административна или гражданска за ползването на Уебсайта от страна на Потребителя по начин, който не отговаря на изискванията на Правилника, както и общовалидните изисквания на Закона.
5. Данни, които се обработват при използването на Уебсайта са два вида:
5.1. За статистически и информационни цели чрез използване на инструменти на трети страни. Това става чрез автоматизирани инструменти, които могат да отчетат, съберат и обработят Ваши лични данни, например Вашия IP адрес, GPS координати, информация за устройството и това е само за статистически цели. Всички останали данни, които ни предоставяте, през формата за контакт и покупка и съдържащи лични данни, няма да бъдат използвани за маркетингови цели.
5.2. Данни, необходими за закупуване на продукти, обучение, консултации, проекти, услуги или електронни книги. Това са: имена, дата на раждане, електронна поща, адрес, телефон за контакт при попълване на контактната форма, които се обработват само и единствено за целите на предоставяне на услугата или продукта на клиента.
5.3. Ако Потребителят не иска тази информация да бъде събирана и обработвана, моля да не я предоставя. Всяко въвеждане на информация от Потребителя е доброволно.
5.4. Всеки Потребител е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, без тяхното изрично съгласие, както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация.
6. Събиране, обработване, съхранение и защита на лични данни.
6.1. Информацията, която ни предоставяте за обработване и съхранение, се запазва за определен период от време, като целта на процеса е да се подобри съдържанието и функционалността на Уебсайта. Всяка информация, която събираме от Вас може да бъде използвана да:
 • Персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните Ви нужди;
 • Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;
 • Да подобрим нашия уеб сайт;
 • Да подобрим потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка.
6.2. За да бъдат защитени личните данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, от неправомерен достъп от трета страна, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение, са предприети необходимите технически и организационни мерки. Ние сме вградили различни защитни мерки, за да бъде вашата информация и ползването на нашия сайт защитени. Използваме SSL сертификат, чрез който информацията и действията Ви на нашия сайт се криптират и по този начин защитаваме Вас и Вашите данни. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация, се държат в защитена среда.
7. Ползване на Уебсайта.
7.1. Всеки потребител на Уебсайта има правото да разглежда платформата, както и да ползва извадки от Съдържанието, само тогава, когато е запазено Авторското право на „ЗЕМЯ 681“ ЕООД.
7.2. Ползването и разпечатването на съдържанието на Уебсайта, става единствено за нетърговски цели.
7.3. Само при писмено разрешение от „ЗЕМЯ 681“ ЕООД се позволява използването на Съдържанието, включително и всички изображения, с упоменаване на Авторските права на Собственика на Уебсайта.
8. Бисквитки (Cookies)
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузера Ви на Вашето устройство с цел запазване на определена информация. При следващото Ви посещение на Уебсайт запазената в бисквитките информация ще бъде прехвърлена или на него („собствени бисквитки”), или на друг Уебсайт, към който принадлежи бисквитката („бисквитки на трети страни”).
Чрез запазената и върната информация съответният Уебсайт разпознава, че вече сте го постъпвали и посещавали през използвания на това устройство браузер. Използваме тази информация, за да представим Уебсайта по оптимален начин, съобразено с Вашите предпочитания. Във връзка с това, единствено самата бисквитка е идентифицирана на Вашето устройство.
8.1. Бисквитките се използват в Уебсайта, за да запаметят определена информация, да разграничат Потребителите един от друг, както и да улеснят ползването на Уебсайта.
8.2. Бисквитките създават анонимна статистика за предпочитанията на Потребителя, както и за неговото поведение в Уебсайта. Чрез тях Уебсайтът прави анализ на трафика и оптимизира съдържанието. Бисквитките не свързват по никакъв начин влизането ви в Уебсайта с Ваши лични данни

8.3. В зависимост от Бисквитките, те биват два вида – аналитични и функционални Бисквитки:

– Аналитичните Бисквитки траят докато Потребителят не излезе от Уебсайта; спомагат за разпознаването на Потребителя, когато отново посещава Уебсайта. Наричат се тип А.

Функционалните бисквитки ни позволяват да следим посещаемостта на сайта и анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Използвайки аналитични бисквитки, ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Информацията, която ни дават е кои страници от сайта ни сте разгледали, през какво устройство сте посетили сайта ни и други анонимни данни. Тези Бисквитки траят докато не бъдат отстранени ръчно от Потребителя. Наричат се тип Б.
8.4. Всеки Потребител запазва правото си да изтрие или да се откаже от използването на Бисквитки на Уебсайта; Бисквитки могат да бъдат изтрити изцяло или само част от тях, от паметта на браузъра;
8.5. Строго необходимите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате нашите уеб страници според предназначението им. Тези бисквитки се използват единствено от нас и следователно са собствени бисквитки. Това означава, че цялата информация, която се съхранява в бисквитките, ще бъде върната към нашия уебсайт.
Строго необходимите бисквитки служат, например, да гарантират, че Вие като регистриран потребител оставате винаги в профила си, когато достъпвате различни подстраници от уебсайта, и така не трябва да въвеждате данните си за вход при всяко влизане на нова страница.
Бисквитките за функционалност позволяват на нашия уебсайт да съхранява вече предоставена информация (като име за регистрация или избран език) и да Ви предлага подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, така че не могат да проследяват Вашите движения на други уебсайтове.
Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използват нашите уебсайтове с цел повишаване на тяхната привлекателност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки ни помагат, например, да определим дали и кои подстраници от нашия уебсайт се посещават и от кое съдържание потребителите се интересуват най-много. По-конкретно, ние записваме броя посещения на дадена страница, броя на достъпни подстраници, времето, прекарано на нашия уебсайт, реда на посещаваните от Вас страници, търсенето на кои думи Ви е насочила към нас, държавата, региона и, ако е приложимо, града, от който е достъпен уебсайтът, както и съотношението на мобилни устройства, през които се влиза на нашите уебсайтове. Също така записваме движение, кликвания и скролване с компютърната мишка, за да разберем кои части от нашия уебсайт са особено интересни за потребителите. В резултат на това можем да адаптираме съдържанието на уебсайта ни по-конкретно към нуждите на нашите потребители и да оптимизираме това, което им предлагаме. IP адресът на Вашия компютър, който се предава поради технически причини, автоматично се превръща в анонимен и не ни позволява да си правим изводи относно отделни потребители.
9. Инструменти на трети страни. Ние използваме инструменти за статистически цели и подобряване на видимостта на сайта.
9.1. Google Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва специален вид бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър и позволява анализ на начина, по който използвате нашия уебсайт. Тази информация относно начина, по който Вие използвате този уебсайт, генерирана от бисквитката, се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Можете да се запознаете с Политиката на поверителност на Google Analitycs на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg
Бихме искали да отбележим, че Google Analytics е допълнен на нашия уебсайт така, като използва кодове, за да гарантира анонимното запазване на IP адреси (т.нар. IP маскиране). Поради функционалността за превръщане на IP адреса в анонимен, Вашият IP адрес се съкращава от Google на територията на ЕС и страните по Договора за Европейската икономическа общност.
Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който Вие използвате този уебсайт, за да създава доклади относно дейността на уебсайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет. Google може също така да прехвърля тази информация на трети страни съгласно изискванията на закона или ако посочени трети страни обработват тези данни от името на Google. Предаденият от Вашия браузер IP адрес в контекста на Google Analytics не се смесва с други данни на Google.
Може да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузер. В допълнение, може да не позволите на Google да записва данни, свързани с начина, по който използвате уебсайта и генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и да не обработва тези данни, като свалите и инсталирате плъгин.
9.2 Facebook Pixel
Този сайт използва Facebook Pixel, като данните, използвани за рекламни и ремаркетинг кампании, са изцяло анонимни и базирани на вашето поведение на нашия сайт.
Социалната мрежа представя редица допълнителни услуги, свързани със следните цели:
 • Измерване на действията на посетителите на сайтовете ни;
 • Избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата;
 • Избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата;
 • Персонализиране на потребителите, на база тяхното поведение, за рекламни цели
Facebook не предоставя детайлна информация за използваните от тях бисквитки.
Повече информация може да намерите тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/
На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy
9.3. Видеа в YouTube
В нашия уебсайт сме интегрирали видеа от YouTube, които се съхраняват на www.YouTube.com и могат да се пускат директно от нашия уебсайт. Те всички са интегрирани в „режим за разширена защита на данните” , т.е. на YouTube не се предава информация за Вас като потребител, ако не кликнете върху видеата, за да ги гледате. Едва когато гледате видеата, данните се прехвърлят на YouTube. Ние не оказваме влияние върху този трансфер на данни.
9.4. Реклама през Google AdWords
Използваме услугите на Google Adwords, за да привличаме внимание към нашите услуги с помощта на реклами (т.нар. Google Adwords) на външни сайтове. На базата на събраната информация от рекламните кампании можем да определим колко успешни са отделните рекламни мерки. Имаме интерес да Ви показваме реклами, които Ви засягат, да правим уебсайта си по-интересен за Вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи.
Ако достъпите уебсайта ни през Google реклама, Google Adwords съхранява бисквитка на Вашето устройство. Тези бисквитки обикновено изтичат след 30 дни и нямат за цел да идентифицират Вашата самоличност. За такава бисквитка обикновено се съхраняват уникалния номер на бисквитката, броя импресии (честота), последната импресия (важна за привличане след виждане) и информацията за отказ (отметка, че потребителят не иска повече да бъде адресиран) като стойности за анализ. Не събираме и не обработваме никакви лични данни като част от описаните рекламни мерки. Ние само получаваме статистически оценки от Google. На базата на тези оценки можем да видим кои от използваните рекламни мерки са особено ефективни. Не получаваме допълнителни данни от използването на рекламни материали; по-конкретно, не можем да идентифицираме потребители на базата на тази информация.
10.Възражение или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни.
10.1. Всеки потребител има право да поиска корекция на неточни лични данни, свързани с него, както и да допълни лични данни за себе си.
10.2. Ако сте дали съгласието си чл. 6 ал. 1 от ОДЗЛД за обработване на Вашите лични данни, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени чрез посочената форма за контакт. Можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на реклама и анализ на данни във всеки момент. Може да ни информирате относно Вашето възражение на: contacts@earth681.com
10.3. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВА и БОНУСИ

1. При авансово заплатена сума за обучение и липса на възможност за присъствие на семинара вариантите са следните:

 • Получаване на видео запис от съответният семинар.
 • Пренасочване на сумата за друг семинар със същата цена на участие.
 • Пренасочване на сумата, като авансово плащане за друг семинар с по-висока стойност, с цел запазване на промоционална цена.
 • Пренасочване на същата сума като ВАУЧЕР за подарък на посочен от Вас човек.
 • Връщане на средства след приспадане на 30% организационни разходи.

2. Възможност за комбиниране и спестяване на средства.

 • При заплащане на депозит запазвате промоционалната цена до деня на съответния семинар. Стойността на депозита е различна и тя е посочена на съответната страница с обяснения свързани със семинара.
 • При авансово заплащане на цялата сума до посочена дата ползвате промоционалната цена за съотният семинар.
 • При обединяване на два семинара и ефективно извършване на заплащането, ползвате 5% отстъпка от промоционалната цена, ако е в посоченият срок на действие на промоционалната цена. Ако не в посочен срок на действие, ползвате 5% отстъпка върху конкретните цени.
 • При обединяване на три и повече семинара и ефективно извършване на заплащането, ползвате 8% отстъпка от промоционалната цена, ако е в посоченият срок на действие на промоционалната цена.
 • Като 8% е максималната възможна остъпка за групиране и плащане на семинари.
 • Всеки семинар може да бъде повторен, колкото пъти желае курсиста. Повторение на еднодневен семинер е посочено на страницата на съответният семинар с информация за обучението.

3. Ако поради някаква причина, Вие решите, че полученото знание и информация в съответен семинар, НЕ е за Вас и няма полезна стойност, тогава в рамките на 30 дни от датата на семинара, ние връщаме цялата сума на обучението.

4. Горната клауза за 100% връщане на средствата важи за всички семинари от серията по Нумерология при подадена писмена заявка до 7 дни след закупуване на обучение или до 7 дни след присъствие на живо на семинар. Тогава до 30 дни от датата на семинара, ние връщаме цялата сума на обучението.

5. Връщане на сума, правим САМО ВЕДНЪЖ. След такъв казус, повече личността НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ да участва в какъвто и да вид обучение, които се огранизират от “ЗЕМЯ 681” ЕООД или да ползва консултации на специалисти от сайта. Щом не сме успели да намерим общ език и взаимна полезност веднъж, шансът да се намери такъв за бъдеще е нищожен.

6. При закупуване на пакет от два и повече семинара, НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА връщане на средства.

7. За семинари от серията по Ци Мен Дун Цзя, моля помислете внимателно преди да се включите в тях. Финансовият ангажимент и за двете страни е много сериозен. Обучението е много интензивно, знанията са изключително силно транформиращи живата Ви. Натоварването е значително и ние очакваме адекватно отношение.

За семинарите от серията Ци Мен Дун Цзя, не се предвижда връщане на средства на участвалите в обучението. За тези, които са платили авансови суми, но не са участвали виж точка 1 от раздел: Връщане на средства и бонуси.

8. За допълнителни уточнения можете да се свържете с нас на телефон: +359 876 908 168 или на имейл: contacts@earth681.com