“ОСНОВНО НИВО”

Идваш на този свят и живееш този живот единствено с цел да опознаеш себе си!

А цялото познание се състои в разпределението на цифрите от 1 до 9 в твоята цифрологична карта, изчислена чрез рождената ти дата.

Както казва Учителят: „Бог твори вселени, чрез музика и математика“!

Ти си такава жива вселена, пълна с музика и математика…

А знаеш ли да работиш с този прекрасен инструмент?

Човек – това е най-великолепното, най-сложното и най- трудно обяснимото явление на планетата Земя.

Най-големият дар, най-прекрасното творение на природата е човешкото тяло и необятният разум, който го ръководи.

Само докато прочете тези няколко реда в твоето тяло се родиха около 14 милиона нови кръвни клетки.

Само в една от твоите клетки, се извършват повече химически реакции отколкото във всички химически заводи на света, взети заедно.

Човек – това е най-великолепното, най-сложното и най- трудно обяснимото явление на планетата Земя.

Най-големият дар, най-прекрасното творение на природата е човешкото тяло и необятният разум, който го ръководи.

Само докато прочетохте тези няколко реда във вашето тяло се родиха около 14 милиона нови кръвни клетки.

Само в една от вашите клетки, се извършват повече химически реакции отколкото във всички химически заводи на света, взети заедно.

И като си представим само, че над седемдесет и пет би­лиона (75 000 000 000 000) такива удивителни клет­ки работят с неподражаема точност шестдесет, се­демдесет, осемдесет и повече години!

Това е великолепието само на телата ни, а разума, които ги ръководи с неговите мисли, чувства, търсения, умения, мечти……….тогава нашите възможности стават необятни.

И като си представим само, че над седемдесет и пет би­лиона (75 000 000 000 000) такива удивителни клет­ки работят с неподражаема точност шестдесет, се­демдесет, осемдесет и повече години!

Това е великолепието само на телата ни, а разума, които ги ръководи с неговите мисли, чувства, търсения, умения, мечти……….тогава нашите възможности стават необятни.

От хиляди години ние търсим обяснение за себе си, за това кои сме, защо сме тук и такива, какво ни кара да постъпваме по определени начини в живота.

Често пъти ние не знаем отговорите, преди да са се появили въпросите.

Дали отговорите ще получим в приятелски разговор на чаша кафе или чаша бира, дали ще ги потърсим при специалист, дали ще се поровим из Интернет, но след като сме задали въпрос, то ние ще получим и отговор.

От хиляди години ние търсим обяснение за себе си, за това кои сме, защо сме тук и такива, какво ни кара да постъпваме по определени начини в живота.

Често пъти ние не знаем отговорите, преди да са се появили въпросите.

Дали отговорите ще получим в приятелски разговор на чаша кафе или чаша бира, дали ще ги потърсим при специалист, дали ще се поровим из Интернет, но след като сме задали въпрос, то ние ще получим и отговор.

Толкова много науки има, които се опитват да дадат обяснение за човека:

астрология, нумерология,

психология, психоанализа, медицина,

хомеопатия, фън шуй, кабала,

таро, и дзин, руни, френология,

хиромантия, цветотерапия,

аромотерапия, радиестезия,

психометрия, акупунктура… и т.н. и т.н.

Толкова много науки има, които се опитват да дадат обяснение за човека:

астрология, нумерология,

психология, психоанализа, медицина,

хомеопатия, фън шуй, кабала,

таро, и дзин, руни, френология,

хиромантия, цветотерапия,

аромотерапия, радиестезия,

психометрия, акупунктура… и т.н. и т.н.

Едни ни дават отговор за заложбите, които носим, други за събитията в живота ни, трети за взаимоотношенията ни с любовния ни партньор, четвърти за удачните моменти, в които да предприемем важни събития в живота:

женитба, покупка или преместване в нов дом,

зачеване на дете,

представяне на нови продукти на пазара,

явяване на интервю,

насрочване на медицински операции,

започване на диета или нов режим на хранене.

Едни ни дават отговор за заложбите, които носим, други за събитията в живота ни, трети за взаимоотношенията ни с любовния ни партньор, четвърти за удачните моменти, в които да предприемем важни събития в живота:

женитба, покупка или преместване в нов дом,

зачеване на дете,

представяне на нови продукти на пазара,

явяване на интервю,

насрочване на медицински операции,

започване на диета или нов режим на хранене.

От всичките тези науки за най-древни се считат астрологията и номерологията. Спора продължава, коя от двете е майка на другата, но това не касае пряко това четиво. По важни са практичните резултати, които получаваме.

Ще се изненадате като откриете колко много ще ви разкажат вашите числа за вас самия, как ще потвърдят това, което вече знаете, подозирате или сте се надявали да е вярно.

Цифрите и числата имат три аспекта на действие и влияние, формулирани още от древногръцкият математик Питагор.

От всичките тези науки за най-древни се считат астрологията и нумерологията. Спора продължава, коя от двете е майка на другата, но това не касае пряко това четиво. По важни са практичните резултати, които получаваме.

Ще се изненадате като откриете колко много ще ви разкажат вашите числа за вас самия, как ще потвърдят това, което вече знаете, подозирате или сте се надявали да е вярно.

Цифрите и числата имат три аспекта на действие и влияние, формулирани още от древногръцкият математик Питагор.

Търговска стойност на цифрите, с нея ние оперираме в ежедневието.

Пазаруваме, плащаме си сметките.

Фишът на работната ни заплата показва търговската стойност на нашият труд и знания.

Банковите ни сметки, кредити, спестявания, стойността на продуктите, стойността на услугите, т.е. всичко в ежедневието ни.

Търговска стойност на цифрите, с нея ние оперираме в ежедневието.

Пазаруваме, плащаме си сметките.

Фишът на работната ни заплата показва търговската стойност на нашият труд и знания.

Банковите ни сметки, кредити, спестявания, стойността на продуктите, стойността на услугите, т.е. всичко в ежедневието ни.

Научна стойност на цифрите. Със същите цифри от 1 до 9 ние получаваме научна информация, определен критерии и качество на елементите, явленията, процесите.

Например 7,4 рН е чудесен показател на кръвта ни, но 7,4 ммол/л на кръвната ни захар, няма въобще да ни зарадва.

Т.е. едни и същи цифри 7,4 ни показват съвсем различни научни стойности и съответно ни дават информация за състоянието ни.

Научна стойност на цифрите. Със същите цифри от 1 до 9 ние получаваме научна информация, определен критерии и качество на елементите, явленията, процесите.

Например 7,4 рН е чудесен показател на кръвта ни, но 7,4 ммол/л на кръвната ни захар, няма въобще да ни зарадва.

Т.е. едни и същи цифри 7,4 ни показват съвсем различни научни стойности и съответно ни дават информация за състоянието ни.

Божестевена стойност на цифрите.

Това са законите на Битието и начина на проявление на енергиите от 1 до 9 във времето и пространството.

Е точно тази същност на цифрите ние изучаваме на семинара по забавен и интересен начин с

100% практично приложение за всеки от нас.

Божестевена стойност на цифрите.

Това са законите на Битието и начина на проявление на енергиите от 1 до 9 във времето и пространството.

Е точно тази същност на цифрите ние изучаваме на семинара по забавен и интересен начин с

100% практично приложение за всеки от нас.

Идваш на този свят и живееш този живот единствено с цел да опознаеш себе си!

Цялото познание се състои в разпределението на цифрите от 1 до 9 в твоята цифрологична карта, изчислена чрез рождената ти дата.

0. Въвеждаща информация, планетарни цикли, ключови моменти в начина на работа и анализ. Глобални и конкретни правила.

1. Правила за изчисления на рождената нумерологична матрица.

2. Вътрешни комбинации на цифрите, стълбове, хоризонтали и диагонали и т.н.

3. Обяснения на цифрите от 1 до 9, качества, характеристика, свойства.

4. Психотипове. Характеристики на психотиповете. Човек птица, Човек котва.

0. Въвеждаща информация, планетарни цикли, ключови моменти в начина на работа и анализ. Глобални и конкретни правила.

1.Правила за изчисления на рождената нумерологична матрица.

2.Вътрешни комбинации на цифрите, стълбове, хоризонтали и диагонали и т.нОбяснения на цифрите от 1 до 9, качества, характеристика, свойства.

3.Психотипове. Характеристики на психотиповете. Човек птица, Човек котва.

5. Мъжки и женски поток и енергии. Анализи, значение, начини на ползване.

6. Видове съпружески съюзи. Функция на жената и функция на мъжа.

Подробна и разширена информация се предствая в семинара “ЛЮБОВ и ВЗАИМООТНОШЕНИЕ”. Може да комбинирате и да спестите, като обедините плащането на двата семинара.

7. Енергообмен между мъжа и жената, чакри, сексуални енергии, емоционален и интелектуален обмен.

8. Психотип, определяне, значение и практическо приложение.

5. Мъжки и женски поток и енергии. Анализи, значение, начини на ползване.

6. Видове съпружески съюзи. Функция на жената и функция на мъжа.

Подробна и разширена информация се предствая в семинара “ЛЮБОВ и ВЗАИМООТНОШЕНИЕ”. Може да комбинирате и да спестите, като обедините плащането на двата семинара.

7. Енергообмен между мъжа и жената, чакри, сексуални енергии, емоционален и интелектуален обмен.

8. Психотип, определяне, значение и практическо приложение.

9. Здраве и болести в нумерологичните ни карти. Основни насоки и търсения.

Подробна и много разширена информация на курса “ЗДРАВЕ”.

10. Призвание, мисия, силни и слаби страни. Къде са скрити паричните ни възможности. Основни насоки.

Подробен и разширен анализ с много конкретни прероръки може да получите на семинара “ПАРИ и БИЗНЕС”. Семинарът е без аналог в интернет пространството.

11. Корекция на цифрите от 1 до 9. Практични методи за работа с липсващите енергии. Методи за корекции на енергиите, които са в повече.

12. Графика на Съдбата и Волята. Изчисления, анализ, използване.

13. Примери, примери, примери. Личните карти на участниците, анализи и препоръки. Карти на известни хора в научни, бизнес или артистични среди.

9. Здраве и болести в нумерологичните ни карти. Основни насоки и търсения.

Подробна и много разширена информация на курса “ЗДРАВЕ”.

10. Призвание, мисия, силни и слаби страни. Къде са скрити паричните ни възможности. Основни насоки.

Подробен и разширен анализ с много конкретни прероръки може да получите на семинара “ПАРИ и БИЗНЕС”. Семинарът е без аналог в интернет пространството.

11. Корекция на цифрите от 1 до 9. Практични методи за работа с липсващите енергии. Методи за корекции на енергиите, които са в повече.

12. Графика на Съдбата и Волята. Изчисления, анализ, използване.

13. Примери, примери, примери. Личните карти на участниците, анализи и препоръки. Карти на известни хора в научни, бизнес или артистични среди.

Формат: Онлайн чрез платформата на “ZOOM” и присъствено в центъра на “ЗЕМЯ 681” в гр. София. Продължителност обучението: ДВА дни

 • 10:00 Обучение
 • 11:30 Кафе пауза
 • 11:45 Обучение
 • 13:30 Обяд
 • 14:30 Обучение
 • 16:00 Кафе пауза
 • 16:15 Обучение
 • 18:00 Финал

Формат: Онлайн чрез платформата на “ZOOM” и присъствено в центъра на “ЗЕМЯ 681” в гр. София. Продължителност обучението: ДВА дни

 • 10:00 Обучение
 • 11:30 Кафе пауза
 • 11:45 Обучение
 • 13:30 Обяд
 • 14:30 Обучение
 • 16:00 Кафе пауза
 • 16:15 Обучение
 • 18:00 Финал

Всички участници получават папка формат А5 с работни материали.

Всеки следващ семинар материалите се подготвят съобразно папката и се допълват и съхраняват на едно и също място.

Всички участници получават папка формат А5 с работни материали.

Всеки следващ семинар материалите се подготвят съобразно папката и се допълват и съхраняват на едно и също място.

ОСНОВНОТО ниво е базата, АЗБУКАТА.

След като го завършите ти имаш напълно функциониращ и работещ ИНСТРУМЕНТ за анализ на себе си и околните.

Ще го ползваш цял живот, за получаване на бързи и верни отговори за мотивите, движещи поведението на хората.

На участниците, които желаят се издава “Удостоверение за участие”.

ОСНОВНОТО ниво е базата, АЗБУКАТА.

След като го завършите ти имаш напълно функциониращ и работещ ИНСТРУМЕНТ за анализ на себе си и околните.

Ще го ползваш цял живот, за получаване на бързи и верни отговори за мотивите, движещи поведението на хората.

На участниците, които желаят се издава “Удостоверение за участие”.

“Сертификат” се издава при завършено обучение на следните семинари:

 1. “Основно ниво” по Нумерология, настоящото обучение.
 2. “Детето в мен”;
 3. “Любов и взаимоотношения”;
 4. “Здраве”;
 5. “Пари и бизнес”;
 6. “Цветове и чакри”;
 7. “Планетарни родители”.

Тук са “Сертификатите” на преминалите пълна програма на обучение.

“Сертификат” се издава при завършено обучение на следните семинари:

 1. “Основно ниво” по Нумерология, настоящото обучение.
 2. “Детето в мен”;
 3. “Любов и взаимоотношения”;
 4. “Здраве”;
 5. “Пари и бизнес”;
 6. “Цветове и чакри”;
 7. “Планетарни родители”.

Тук са “Сертификатите” на преминалите пълна програма на обучение.

ЗА КОГО е предназначен този семинар?

За този, който търси отговори на въпросите: Кой съм аз? Какво е моето предназначение?

За учители и преподаватели.

За HR мениджъри подбиращи персонал.

За психолог, коуч, консултант по холистично здраве.

За родители и порасналите им деца.

За предприемачи и ръководители на колективи. За тези, които искат да знаят качествата на хората, с които работят.

За всички, които искат да изграждат успешни комуникации и да израстват в кариерата.

Лектор: инж. Миглена Горанова

Образование:

1996 г. Инженер – геодезист, ВИАС, София, България

2016 г. Магистър – Китайски метафизични науки, Хановер, Германия

Професионален опит в областта на Нумерология, Фън Шуй, Астрология, Ароматерия, Цветотерапия с цветни есенции, Ци Мен Дун Цзя.

28 години нумерологични консултации и корекции;

26 години консултации и проектиране в областта на Фън Шуй;

24 години преподавателски опит;

24 години работа с Ароматерапия и Цветотерапия по метода на д-р Бах;

11 години интензивно консултиране с помощта на Ци Мен Дун Цзя.

РАННО ЗАПИСВАНЕ

538 лв.

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

РЕДОВНА ЦЕНА

688 лв.

ВСЕКИ семинар или консултация, може да бъде подарен с ваучер.

Ако искаш да зарадваш любим човек или да направиш чудесен подарък на приятел, може да се възползваш от възможността да подариш ваучер за семинар или консултация.