ОСЕМ сектора в дома = ОСЕМ огромни възможности!

Започвам с уговорката, че тази статия е малка извадка от огромните възможности на Фън Шуй. Но, за секторите на дома има вече написани много книги, някой с вярна, но повечето с невярна информация.

Тук ще фокусирам вниманието си върху есенцията на това, с какво са свързани направленията на света и как влияят пряко върху нас.

Фън Шуй означава вятър и вода. Но също така Фън Шуй означава направление и движение на енергията в пространството. Имаме осем направления и те формират осем сектора в дома, офиса, магазина.

Присъствието или отсъствието на даден сектор влияе по различен начин на дома или на бизнес помещенията.

Присъствието или отсъствието на един сектор влияе по различен начин на живущите или работещите в дадено помещение, заради различните астрологични характеристики на всеки.

Обръщам внимание сега и много пъти ще го правя отново и отново: Фън Шуй анализ БЕЗ точен архитектурен чертеж НЕ съществува!!!

За да се възползваш максимално от знанията, които ще публикувам тук ти трябва точен архитектурен чертеж на настоящата ситуация в дома или офиса и направени измервания на посоката на входната врата. Можеш да направиш чертежа на дома си сам, може да го поръчаш от тук:

Измерването на посоката на входната врата може да направиш по начина посочен тук:

И така, когато имаш чертеж и посока, вече може да се ориентираш и да знаеш, какво и как ти влияе.

Сектор ЗДРАВЕ и СЕМЕЙСТВО, направление ИЗТОК, елемент ДЪРВО: Този сектор символизира семейството в широкия смисъл на думата, това са близките ти хора, рода, предците, децата. Но също така това е основният сектор, който отговаря за здравето в дома. Негота липса пряко ще се отрази точно на здравния статус на семейството.

Активирането на тази част на дома окуражава по-близките взаимотношения между членовете на семейството и може да се използва, когато в семейството има спорове или разногласия по някакъв въпрос. Влиянието на този кът трябва да се стимулира, когато членовете на семейството страдат от постоянни здравословни проблеми и хронични болести.

Сектор БОГАТСТВО, направление ЮГОИЗТОК, елемент ДЪРВО: Секторът Богатство се свързва с парите, финансите и изобилието в дома.

В това пространство се зараждат идеите от къде, как, колко пари може да привлечем за себе си. Къде да инвестираме, къде да разширим пазарите си, как за привлечем допълнителни пари, възможности и богатство в живота си.

Ако искаш да постигнеш всичко това, положи усилие да активизираш влиянието на тази област от дома. Един от забавните методи е създаване на кът на богатстово, но това е само външна символика, вътрешното съдържание на сектора са ИДЕИТЕ, който може да реализираш свързани с изобилието в живота ти.

Сектор СЛАВА, направление ЮГ, елемент ОГЪН:

Славата означава повишаване на нечий статус или престиж в дадена общност. Също така можеш да усилиш влиянието на тази част от дома или офиса, ако искаш да станеш известен.

Това е секторът, които задължително трябва да се активира, ако имаш бизнес позициониран чрез социалните медии или пък ти самият искаш да имаш влияние чрез Фейскбук, Инстаграм, Линкдин, Телеграм и особено ТикТок и Ютюб!!!

Този сектор също така представя кой сте ти в действителност. Всички ние имаме свои цели и мечти. Ти може да дадеш тласък на целите си като поставиш в този сектор от дома си такива предмети, които да те вдъхновяват към действие.

Този сектор е ключово важен в настоящият 20 годишен период на Огъня.

Сектор ЛЮБОВ и ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, направление ЮГОЗАПАД, елемент ЗЕМЯ:

В съвременния свят местоположението на Брака не се свързва само с женитбата, а и с всички близки и лични взаимоотношения както с личният партньор, така и с колегите в работата.

Ако търсиш подобни връзки или искаш да подобриш вече съществуващите, трябва да активизираш тази част на дома.

Ако този сектор в дома липсва, тогава и изграждането на любовни и партньорски взаимоотношения е подложено на стрес или не може да се осъществи.

Всичко, което според теб носи романтична нотка, може да бъде поставено в сектора на Брака.

Трябва да се помнят четирите закона на взаимоотношенията: Отговорност, Общуване, Развиване и Компромис.

Сектор ДЕЦА и ТВОРЧЕСТВО, направление ЗАПАД, елемент МЕТАЛ:

Секторът Деца е свързан най-вече и основно с творчеството.

Това обаче е и пространството на децата в дома.

Ако този сектор липсва, се появяват трудности при реализация на творчески проекти, трудности при зачеването и раждането на деца, трудности в обучението и възпитанието на децата.

Ако имаш проблеми с творчеството или ти липсват нови идеи за бизнеса, можеш да засилиш действието на този кът.

Това е един добър сектор за творческа работа. Поставеното тук бюро ти осигурява отлично място, за да свършиш ефективно всякаква творческа или голяма по обем работа.

Сектор ПОКРОВИТЕЛИ, направление СЕВЕРОЗАПАД, елемент МЕТАЛ:

Това пространство е свързано с влиянието на невидимото в нашият живот. Това са нашите покровители, ментори, духовни водачи.

Това е секторът, който трябва да се активира, когато имаме нужда от помощ и подкрепа, както от предците, така и от влиятелни хора в живота ни.

А това могат да бъдат учителите на детето ти, това могат да бъде прекият началник в бизнеса ти, това може да бъде банката или проверяващият данъчен инспектор.

Когато имаш нужда от такава благосклонност или търсиш нечие мнение, знание, покровителство, това е секторът, който трябва да ползваш.

Чрез засилване на влиянието на тази част от дома или офиса, ние окуражаваме появата и помощта на наставниците и покровители.

Сектор КАРИЕРА, направление СЕВЕР, елемент ВОДА:

Ако желаеш да напредваш в кариерата си – това е твоето пространство за активации и усилване.

Ако търсиш нова работа или професионално поприще, това място трябва да се активизира.

Поддържайте този сектор в добро състояние, ако искаш нещата в службата ти да вървят гладко, да се разбираш с колегите, подчинените или шефовете.

Това пространство в дома е свързано с парите, които ти заработваш от бизнеса си или колко ти плащат клиентите или работодателите.

Това пространство е свързано с твоето професионално израстване и всякакъв безпорядък тук пряко се отразява на това измерение в живота ти.

Сектор ПОЗНАНИЕ, направление СЕВЕРИЗТОК, елемент ЗЕМЯ:

Това местоположение е свързано с информацията.

В древността се го наричали сектора на образованието, защото тези, който са успявали да си вземат т.н. държавни изпити са си осигурявали изобилие за цял живот за себе си и за близките.

Този сектор трябва да бъде активиран, ако ти или някой от твоето семейство е зает с някакъв вид учене, изпити, квалификации и преквалификации.

Това пространство е много важно, ако твоят бизнес е пряко свързан с получаване, обработка или управляване на някакъв вид информация.

Тук е най-подходящото място да се постави семейната библиотека, кабинетът или стаята за хоби.

В тази част на дома ще се реализира най-добре всяка дейност, която изисква мисловна активност.

Практикуващ преподавател и консултант от 1996 г. Областите, в които работя:
Ци Мен Дун Цзя, Фън Шуй, Цифрология, Източна астрология, Ароматерапия и Цветотерапия с цветни есенции.
Във всяка ситуация търся индивидуално решение. Отговарям на конкретни въпроси. Ела на обучение или поръчай консултация.


Автор: Миглена Горанова
ЗЕМЯ 681