ЦИ МЕН ДУН ЦЗЯ в частта активации!

Ци Мен Дун Цзя е изкуство, което дава възможност да се избегнат препятствия, да се неутрализира лош късмет или да се излезе от труден житейски период. Ци Мен помага да се изгради стратегия за действие, да се помогне да вземат важни решения, водещи до успех, да се помогне на болен или да се намерят нужните покровители.

Ци Мен Дун Цзя в свободен превод означава „Енергийните врати на Императора“, т.е. това са най-силните и мощни енергийни потоци във времето и пространството. Защото, чрез тази наука, може да се изчислят кога във времето и къде в пространството се отварят специфични енергии, които могат да се използват за успешни действия.

За никого не е тайна, че да бъдеш на точното място в точното време е много по-успешно, от години тежка и упорита работа. Точно това ти дава като възможност систематичното използването на активациите, защото всъщност това са онези енергийни коридори, в който няма как да попаднеш, по случаен начин, но в които е скрита огромна и качествено различна енергия.

Такава огромна мощ има в тези енергийни коридори, че те са създавали и сега създават империи. Това знание се разпространява постепенно в света в последните 15 години, като преди това в продължение на повече от четири хиляди години е строго охранявано с цената на стотици хиляди човешки живота и е ползвано само от Императора и негов тесен кръг приближени.

За да се определят тези енергийни коридори на силата е нужно дълго обучение, сложни изчисления и анализи. Да вече има платени и безплатни калкулатори, но те спестяват само техническата част на изчисленията, не могат да помогнат в определянето на качеството на енергиния коридор.

В една матрица по Ци Мен има 10 небесни ствола, 12 земни клона, 9 дворци, 9 звезди, 8 врати, 8 триграми, 8 духа, както и 12 фази на енергията, т.е. 64 оператора, като всичките тези 64 оператора си влияят едновременно помежду си. За това само много добър специалист в областта на Ци Мен може да определи подходящите и качествени енергийни коридори.

В едно денонощие има 96 енергийни коридора. Т.е. в 8те направления на света на всеки 2 часа се отваря сложно модулиран енергиен коридор. Средно в месеца енергийните коридори са 2 880 и те се редуват по строго определени правила.

От тези 2 880 енергийни коридора само около 3% могат да се използват за активации или други цели, т.е. това са „Императорските врати на силата“, останалите:

37% от енергийните коридори в най-добрият случай, могат да се нарекат неутрални.

30% от енергийните коридори са с лоша енергия.

20% от енергийните коридори са с много лоша енергия.

10% от енергийните коридори са убийствени. Използването на тези 10% пълни всеки ден страниците със “страшните и зловещи новини по медиите”, където ни съобщават за случили се катастрофи, смърт, насилия и огромни загуби.

Но, когато се изчислят, те МОГАТ ДА БЪДАТ избегнати!!!

Аз повече от 10 години, никога и никъде в България и в чужбина не пътувам с кола или самолет, без прадварително да съм си осигурила като минимум безопасен енергиен коридор!

Останалите 3% са „Мистичните врати на Императора“ или „Ци Мен Дун Цзя“ и тяхната сила е толкова огромна, че противостоят на 97% негативни енергийни коридори, в които постоянно пребиваваме.

За удобство и нагледност съм разделила възможните приложения в 8 категории и съм посочила целите, заради които ги ползваме:

 • Пари;
 • Бизнес и кариера;
 • Семейство и здраве;
 • Любов и брак;
 • Познание;
 • Покровители;
 • Слава;
 • Деца и творчество.

БОГАТСТВО и ПАРИ

 • 1
  Привличане на пари и изобилие.
 • 2

  Генериране на нови и различни доходи.

 • 3
  Допълнителни бонуси и материални блага.
 • 4

  Увеличане броя на клиенти и поръчки.

 • 5
  Увеличаване на паричните потоци.
 • 6
  Увеличаване на доходите от недвижими имоти.
 • 7
  Покупка/продажба на недвижими имоти.
 • 8
  Повишаване на лотарийният късмет.

БИЗНЕС и КАРИЕРА

 • 1
  Привличане и увеличаване на клиенти.
 • 2

  Активиране стихията на бизнеса.

 • 3
  Стартиране на проекти.
 • 4

  Разширяване и отвоюване на нови пазари.

 • 5
  Помощ и подкрепа от вишестоящи.
 • 6
  Помощ при израстване в кариерата.
 • 7

  Подобряване на микроклимата в колектива.

 • 8

  Бизнес пътуване и командировки.

СЕМЕЙСТВО

 • 1
  Увеличаване на благоденствието в дома.
 • 2

  Повишаване енергийния тонус на живущите.

 • 3
  Привличане на благородни помощници.
 • 4

  Зачеване и раждане на деца.

 • 5
  Помощ при здравословни проблеми.
 • 6
  Намиране на подходящи лекари и лечение.
 • 7

  Възстановяване след тежко боледуване.

 • 8

  Пречистване на пространството.

ЛЮБОВ и БРАК

 • 1
  Намиране на романтичен партньор.
 • 2

  Подобряване на взаимоотношенията.

 • 3
  Усилване на личната харизма и излъчване.
 • 4

  Подобравяне на общуването с околните.

 • 5
  Подобряване на комуникативните умения.
 • 6
  Очарование и положително въздествие.
 • 7

  Подобряване на сексуалното общуване.

 • 8

  Изглаждане на отношения в любовта и партньорствата.

ПОЗНАНИЕ

 • 1
  Получаване на своевременна информация.
 • 2

  Духовно усъвършенстване и израстване.

 • 3
  Медитация за получаване на точни данни.
 • 4

  Самоусъвършенстване.

 • 5
  Систематизиране и обработка на данни.
 • 6
  Търсене на нестандартни решения.
 • 7

  Усвояване на нови знания и умения.

 • 8

  Подбор на персонал и явяване на кастинги.

ПОКРОВИТЕЛИ

 • 1
  Привличане на помощ и покровители.
 • 2

  Добиране до трудно достъпни места или личности.

 • 3
  Помощ от благородни хора и ментори.
 • 4

  Връзка с духовните ти водачи.

 • 5
  Изграждане на план и стратегия.
 • 6
  Семейни почивки.
 • 7

  Безопасни пътувания и далечни командировки.

 • 8

  Пътуване с цел повишаване на късмета.

СЛАВА

 • 1
  Полуляризиране на бизнес или личност.
 • 2

  Рекламни стратегии.

 • 3
  Увеличаване популярността на стока или услуга.
 • 4

  Публични изяви в медиите.

 • 5
  Увеличаване на последователи в социалните медии.
 • 6
  Разпространение на идеи и идеологии.
 • 7

  Създаване на легенда и бранд.

 • 8

  Комуникация, общуване, връчване на награди.

ТВОРЧЕСТВО

 • 1
  Разработка на нови проекти.
 • 2

  Творческо израстване.

 • 3
  Успешно взимане на изпити.
 • 4

  Намиране на подходящи преподаватели.

 • 5
  Активиране на работен кабинет, учебното бюро.
 • 6
  Повишаване на успеха и желанието за учене.
 • 7

  Откриване призванието в живота.

 • 8

  Реализация на творчески идеи и проекти.